RSSFacebook

Newsletter

Prześlij proszę do nas swojego e-maila, aby bezpłatnie otrzymywać informacje o nowościach.

eFirma Doradztwo i Szkolenia
ul. Jasna 18A/19
87-800 Włocławek

tel. +48 605 328 922
e-mail: biuro@efirmadoradztwo.pl

O firmie

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się w usługach w zakresie bezpiecznego stosowania chemikaliów, zwłaszcza wdrożenia i audyty u klienta z zagadnień dotyczących Rozporządzeń 1907/2006/WE (REACH), 1272/2008/WE (CLP) , przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR wspierając producentów, dystrybutorów, importerów oraz dalszych użytkowników branży chemicznej w wypełnianiu nakładanych na nich obowiązków regulowanych przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Opracowujemy ekspertyzy, opinie interpretacyjne, dokumentację techniczną (Karty Charakterystyki, Karty Informacji Technicznej, Specyfikacje Techniczne, oznakowanie opakowań, etykiety, artykuły, ulotki, prezentacje) i tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski zgodnie z wymaganiami klienta.

Stawiamy na ciągły rozwój wzbogacając naszą ofertę również o usługi dedykowane dla firm z branży rolno-spożywczej w zakresie projektowania, wdrażania, audytów, zasad dokumentowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: HACCP, standardów GMP, GHP, IFS, BRC, ISO 22000.

Dodatkowo świadczymy usługi doradztwa w zakresie Systemów Zarządzania: Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Środowiskiem, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kalendarium obowiązków przedsiębiorcy (BHP, ochrona środowiska, gospodarka odpadami).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe i praktyka w klasyfikacji, oznakowaniu, sporządzaniu Kart Charakterystyki/SDS zgodnie z REACH i CLP, przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) celem uzyskania stosownego pozwolenia na obrót produktem biobójczym, dokumentacji certyfikacyjnej na produkty, zdobywanie atestów PZH, aprobat, rekomendacji, świadectw wydawanych przez jednostki certyfikujące oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych  sprawiają, że z powodzeniem i satysfakcją spełniamy oczekiwania naszych klientów.

Posiadane uprawnienia, m.in. Auditor wewnętrzny REACH, Certyfikat nr 1189/08/11; Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, Świadectwo nr 1192/2016; Pełnomocnik ds. systemu HACCP, certyfikaty z zakresu klasyfikacji i sporządzania Kart charakterystyki, zagadnień REACH, CLP, produktów biobójczych, wdrażania i dokumentowania Systemów Zarządzania pozwalają nam, aby pracować według najwyższych standardów jakości obsługi naszych klientów.

Gwarantujemy naszym klientom osiąganie pożądanego rezultatu i wdrażania wytycznych regulacji prawnych z sukcesem.
Jesteśmy zespołem praktyków nieustannie poszerzającym swoją wiedzę, sięgamy po nowe wyzwania, aby sprostać wymaganiom naszych klientów.

Dlaczego warto z nami pracować?

  • Opracowujemy ofertę pod kątem analizy indywidualnych potrzeb klienta, harmonogram działań, oceniamy z klientem postępy prac na każdym etapie działania, definiujemy rolę i obowiązki przedsiębiorcy w świetle wymagań przepisów prawa
  • Wykonujemy prace terminowo, solidnie, zaawansowanie prac ustalamy indywidualnie na bieżąco z naszymi klientami
  • Terminy szkoleń i miejsce ustalamy w wybranym miejscu, dojeżdżamy do klienta
  • Jesteśmy mobilni i dyspozycyjni, działamy głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale dotrzemy do klientów z terenu całej Polski
  • Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zagadnieniach bezpieczeństwa produktowego i tematach związanych ze środowiskiem, partnerskie relacje z klientami oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia specjalistycznych szkoleń i konsultacji
  • Sprawujemy stałą opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem wykonanych prac u klienta

Naszym celem jest realizacja zadań zgodnie z oczekiwaniami Państwa firmy poprzez zastosowanie profesjonalnych rozwiązań.

Zapraszamy do współpracy.

                                                                                                                                                      Zespół eFirma