RSSFacebook

Newsletter

Prześlij proszę do nas swojego e-maila, aby bezpłatnie otrzymywać informacje o nowościach.

eFirma Doradztwo i Szkolenia
ul. Jasna 18A/19
87-800 Włocławek

tel. +48 605 328 922
e-mail: biuro@efirmadoradztwo.pl

CLP dla mieszanin

Przepisy przejściowe wdrażania CLP (mieszaniny)

  • Mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono już do obrotu przed 1 czerwca 2015 r., do 1 czerwca 2017 r. nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem

Jak działa wcześniejsze zastosowanie CLP dla mieszanin niż określają to przepisy przejściowe ?

  • Przed 1 czerwca 2015 r. mieszaniny mogą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. W takich przypadkach nie mają zastosowania przepisy dyrektywy 1999/45//WE dotyczące oznakowania i pakowania. W takim przypadku należy:
  • w karcie charakterystyki umieścić podwójną klasyfikację: według dyrektyw  67/548/EWG, 1999/45/WE i rozporządzenia CLP
  • na opakowaniu, zamiast oznakowania według obecnie obowiązujących przepisów, zamieścić oznakowanie według rozporządzenia CLP
  • stosować przepisy dotyczące opakowań zawarte w rozporządzeniu CLP

UWAGA!   Od 1 czerwca 2015 r.  do mieszanin stosuje się wyłącznie przepisy rozporządzenia CLP.